TP53 CERTIFIED CENTRES

POLAND

Brzozów, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie POO im. Ks. B. Markiewicza (September 2019)

Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University (September 2019)

Gdansk, Medical University of Gdansk (February 2019)

Kielce, Holycross Cancer Center (February 2021)

Krakow, Oncogene Diagnostics Sp z o.o. (February 2021)

Krakow, University Hospital in Krakow (February 2019)

Łódź, Wojewódzkie Wielospecialistyczne Centrum Onkoloii I Traumatologii (March 2023)

Lublin, Medical University of Lublin (January 2017 – Renewal pending)

Poznan, Zakład Diagnostyki Medycznej Sp. z o.o. (February 2019) 

Poznan, Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej (September 2019)

Rzeszow, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie (March 2023)

Warsaw, Institute of Hematology and Blood Transfusion (Sept. 2019, March 2023)

Warsaw, Medical University of Warsaw – 2 methods – (June 2016 / February 2019)

Warsaw, The Maria Skłodowska Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology (September 2019)

Wroclaw, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (April 2020)