TP53 CERTIFIED CENTRES

BELGIUM

Brugge, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV (January 2017)

Brussels, Hospital Erasme (February 2018)

Edegem, University Hospital Antwerp, UZA (February 2021)

Gent, AZ Sint-Lucas (February 2019)

Gent, Ghent University Hospital (June 2018)

Leuven, UZ Leuven (February 2018)

Liege, CHU Liège (February 2016, September 2019)

Roeselare, AZ Delta Hospital (February 2019)